Spektroszkópia: Mi a különbség a Raman szórás és az IR abszorpció között?


Válasz 1:

A Raman-sávok a fény szórása következtében mozognak rezgési módozatokkal, míg az IR-sávok a molekula vibrációs módusai általi fényelnyelés miatt keletkeznek.

A Raman szórási kísérleteket látható fény felhasználásával üvegküvettákban végezzük, míg az IR abszorpciós kísérleteket infravörös fény alkalmazásával végezzük filmekben (pl. KBr pelletbe ágyazott minta stb.). Mivel az oldószerek és küvetták abszorbeálják az IR fényt, az IR-spektrumok nem végezhetők küvettákban úgy, hogy a mintát oldószerben oldják, a Nujol mull kivételével.

Az IR-ben az elektronikai szintek közötti vibrációs szintek közötti átmeneteket vizsgálják, míg Ramanban az elektronikus és a virtuális állapotok közötti átmeneteket vizsgálják. Ha a Raman szóródási átmenetek két elektronikus szint között vannak, azaz a foton energiája megegyezik az elektronikus szintek közötti energiaréssel, akkor Resonance Raman-nak nevezzük.

A Raman szórás egy másodrendű folyamat, amelyben egy foton és egy fonon (rezgési mód) vesz részt, míg az IR átmenet az első rendű folyamaton keresztül történik.

Ezenkívül a Ramanban és az IR-ben egyaránt eltérnek a könnyűanyagok kölcsönhatását szabályozó kiválasztási szabályok.

  • A molekula vibrációs módja a Raman-specifikációban a Raman-aktív, ha megváltozik a molekula polarizálhatósága, míg a molekula vibrációs módja az IR-spektrumban IR-aktív, ha a rezgés során megváltozik a dipól-pillanat.