A részecskefizikában mi a különbség az elektronmező és az elektromágneses mező között? Az elektromágneses mező megegyezik-e a „foton” mezővel? Ha igen, hogyan működnek együtt a kettő?


Válasz 1:

A részecskefizikában, amelyet manapság Quantum Field Theory-nak hívnak, a részecskék a megfelelő mezők kvantumai. Az elektronok az elektronmező lokalizált gerjesztései vagy kvantái. A fotonok az elektromágneses mező kvantumai. A kvantummező-elmélet azon ágát, amely leírja a két mező közötti kölcsönhatásokat a mezőkvantumukon keresztül, kvantum-elektrodinamikának nevezzük.