Egy párhuzamos lemezes 100uF kondenzátort 500 V-ra töltünk és az akkumulátort leszerezzük. Ha a lemezek közötti távolság felére csökken, akkor mi lesz az új potenciálkülönbség a lemezek között, és mi lesz a tárolt energia változása?


Válasz 1:

A kondenzátort kezdetben 500 V-ra töltik, és 50 mC töltést tartanak fenn. Ha az akkumulátort lecsatlakoztatják és a lemezeket közelebb hozzák, a töltés állandó marad, mivel nincs út a töltések áramlásához.

Egy párhuzamos lemezkondenzátorban,

C=AE/dC = AE/d

where,A=areaoftheplatewhere, A = area of the plate

E=electricalpermittivityE = electrical permittivity

d=distanceb/wplatesd = distance b/w plates

Clearly,onmakingdhalf,capacitancedoubles.Clearly, on making d half, capacitance doubles.

Butthechargeremainsconstant,i.e.C1V1=C2V2But the charge remains constant, i.e. C1V1 = C2V2

ThusV2=V1/2=250VThus V2 = V1/2 = 250V

ifEnergy1=(1/2)C1V12if Energy1 = (1/2)C1V1^2

thenEnergy2=(1/2)C2V22then Energy2 = (1/2)C2V2^2

tehát Energia2 = (1/2) Energia1

tehát az energia változása = (1/2) Energia1